El Servei d’Anàlisi de Microarrays, amb la plataforma tecnològica GeneChip® d’Affymetrix, ofereix un servei integrat per a estudis d’expressió gènica i de genòmica.

Català   |   Español   |   English

cat

Funcionament

Per a sol·licitar un servei caldrà enviar un e-mail a l'adreça sam@imim.es per tal de concertar una entrevista. En termes generals, un servei segueix el següent fluxe:
  1. Entrevista
  2. Sol·licitud de servei (registre d’usuari a l'aplicatiu)
  3. Acceptació de pressupost
  4. Entrega de mostres (veure requisits per a l’entrega de mostres)
  5. Comprovació de la qualitat de les mostres
  6. Processat de les mostres i hibridació dels microarrays
  7. Anàlisi de les dades obtingudes
  8. Entrega de l’informe i revisió amb l’investigador

Requisits per a l'entrega de mostres

Per tal de garantir un correcte processat de les mostres, aquestes han de ser entregades en les següents condicions:

ADN (per arrays de citogenètica, SNPs i CNVs):

ARN (per arrays d'expressió):

miARN (per arrays de miARNs):

Extracció de les mostres

Enviament de les mostres

Anàlisi de qualitat de les mostres (realitzat pel personal de SAM)